Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

BALTEXPO 21

6 września, godz. 11 – 11.30 UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA Targów, Konferencji BALTEXPO 2021 -  Sala 01

Podczas uroczystości otwarcia Wystąpienia:

- Marcin Horała - Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. CPK dla RP, Ministerstwo Infrastruktury;

- Grzegorz Witkowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Dalsze informacje programowe Baltexpo

7 wrzesnia podczas Targów i Konferencji Baltexpo, Gdansk , hala Amberexpo.

11.00-14.30 MORSKIE FORUM INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH.

Patron Medialny: Kurier Kolejowy

Moderator: Dariusz Kostrzębski

11.00-12.25 SESJA OTWARCIA

Strategia rozwoju polskich portów morskich do roku 2030

• Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Pandemia zmieniła świat. Tendencje w światowym handlu międzynarodowym i ich wpływ na rynek usług logistycznych.

• Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Jak pandemia wpłynęła na kolejowe przewozy towarowe w 2020 roku. Główne szlaki komunikacyjne i potoki towarowe. Wielkość i struktura przewozów towarowych.

• Marcin Trela, Wiceprezes Zarządu, Urząd Transportu Kolejowego

Jak zmieniła się sytuacja portów morskich w dobie światowej pandemii Covid-19. Jakie działania podejmują porty aby nie tylko zapobiec spadkom przeładunków, ale wprost przeciwnie zwiększać ich wolumen.

• Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, prof. zw. UMG, Kierownik Logistyki i Systemów Nawigacyjnych, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni

Przewozy ładunków w kontenerach w relacji Europa – Azja. Symulacja zwiększenia się przewozów do 2030 roku.

• dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG, Dyrektor, Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

• Mirosław Antonowicz, Przewodniczący, OSJD COMMITTEE

12.25-12.35 PRZERWA

12.35-14.00 SESJA 1 PORTOWE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE.

Moderator: Dariusz Kostrzębski

Program inwestycyjny realizowany przez porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Prezentacja założeń, zakres i stan realizacji.

• Łukasz Greinke, Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

• Krzysztof Urbaś, Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

• Łukasz Strzelecki, Prokurent, PKP Cargo Connect Sp. z o.o..

• Leszek Jurczyk, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

• Lotos Kolej Sp. z o.o

Inwestycje około portowe zwiększające dostępność portów morskich od strony morza i lądu.

• Wojciech Zdanowicz, Dyrektor, Urząd Morski w Szczecinie

• dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor, Urząd Morski w Gdyni

• Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prezentacja projektu suchego portu w Emilianowie – bramy do Portu w Gdyni.

• Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu, Polskie Koleje Państwowe S.A.

14.00-15.30 SESJA 2 MORSKIE FARMY WIATROWE- INWESTYCJE, FINANSOWANIE.

Moderator: Dariusz Kostrzębski

Port Gdynia jako terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, kluczowych dla morskiej energetyki wiatrowej, stanowiącej jeden z ośmiu strategicznych projektów Polityki Energetycznej gwarantujących osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego.

Wielkość i zakres inwestycji, finansowanie, oczekiwana zdolność produkcji energii.

)

• Michał Śmigielski, Prezes Zarządu Morska Agencja Gdynia

• Maciej Bąk, Wiceprezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

• Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica S.A.

• Agnieszka Rodak, Prezes Zarządu, Rumia Invest Park, inicjatywa Invest in Pomerania

• Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; inicjatywa Invest in Pomerania

 _______________________________________________________

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to unikalne w skali Polski wydarzenie. Jest ono organizowane przez dwa podmioty od lat zaangażowane w sprawy morskie – Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni będącą kuźnią kadr Marynarki Wojennej RP oraz Zarząd Targów Warszawskich, organizatora największego wydarzenia branży morskiej w Polsce – Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO. Oś programowa Forum tworzona jest w konsultacji ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz wspierających jej zdolności przemysłów morskich. Forum tradycyjnie odbywa się w Warszawie, co sprzyja włączeniu do dialogu na temat przyszłości Marynarki Wojennej także tych spośród decydentów, którzy w swojej dotychczasowej pracy nie mieli wielu okazji by w tym dialogu uczestniczyć.

WYSOKIEJ RANGI UCZESTNICY

Wśród uczestników poprzedniej edycji Forum byli m.in.; Pan Tomasz Szatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Pan Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; Pan wiceadm. dr Stanisław Zarychta, Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowódca Komponentu Morskiego, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych; Pan kontradm. Mirosław Mordel, Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych; Pan kontradm. Odd Werin, Dyrektor Departamentu Programów Morskich szwedzkiej agencji FMV; Pan gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego; Pan kontradm. Krzysztof Jaworski, Dowódca 3 Flotylli Okrętów; Pan płk Dariusz Pluta, Szef Inspektoratu Uzbrojenia oraz Pan kmdr. Krzysztof Zdonek, Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

WYSTAWA

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to także wystawa, na której prezentowane są nowoczesne technologie dla Marynarki Wojennej, potencjał kooperacyjny polskich i zagranicznych producentów okrętów i uzbrojenia morskiego oraz dziedzictwo Marynarki Wojennej. Na wystawie będzie można zapoznać się z rozwiązaniami i technologiami takich czołowych polskich i zagranicznych podmiotów takich jak Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., DCNS, SAAB, BAE Systems, ThyssenKrupp Marine Systems, Kongsberg Defence & Aerospace, Remontowa Shipbuilding S.A., Siltec Sp. z o.o., Kenbit Sp.J., Mavernic, Politechnika Gdańska, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, PIT-Radwar, Ibcol oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

www.fbm.ztw.pl