Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

GRANTERA dla firm

Skorzystasz z Tarczy Antykryzysowej, jeśli złożysz dobry wniosek.

Tarcza Antykryzysowa uchwalona, wchodzi w życie. - Jest już wiadomo, że najwięcej skorzystają te podmioty, które będą skutecznie aplikować o pomoc, czyli złożą dobre wnioski. Dotyczy to zarówno wniosków o umorzenia podatków, dopłat do wynagrodzeń, jak i pożyczek na utrzymanie płynności.

O różnych planowanych formach pomocy dla przedsiębiorców w ostatnich dniach bardzo intensywnie informowały wszystkie media. Nie ma potrzeby powielania tych informacji po raz kolejny. Wartościowe natomiast może być spojrzenie praktyczne, tzn. odpowiedź na pytanie, jak w realiach będzie wyglądać uzyskiwanie pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Chcesz pomocy – musisz złożyć wniosek

Pomoc jest przyznawana na wniosek. Jeśli firma o pomoc nie zawnioskuje, to jej nie otrzyma. Wnioski o niewielką pomoc, np. przesunięcie płatności ZUS, będą proste. 23 marca ZUS opublikował nowy, uproszczony wzór wniosku o przesunięcie zapłaty składek o 3 miesiące. Jest on bardzo łatwy do wypełnienia, mieści się na jednej stronie A4. Gdyby wszystkie wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej były tak proste – byłoby wspaniale. Tak jednak nie będzie. Należy oczekiwać, że im większa pomoc, tym bardziej skomplikowany będzie wniosek.

Dopłaty do wynagrodzeń

Ogromne zainteresowanie przedsiębiorców wzbudza możliwość uzyskania dopłat do wynagrodzeń (art. 15g oraz art. 15zzb projektu ustawy o zwalczaniu COVID-19). Jest to potencjalnie duże wsparcie. Art. 15zzb projektu ustawy przewiduje możliwość uzyskania pomocy w wysokości aż do 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń. Wzorów wniosków o takie dopłaty jeszcze nie ma, bo ustawa nie weszła w życie. Spodziewamy się tego w najbliższych dniach. Nie należy się spodziewać, iż  będą to wnioski łatwe do wypełnienia, ponieważ:

  • należy udowodnić spełnienie wielu warunków, wymienionych w projekcie ustawy – wniosek będzie rozbudowany i będą konieczne liczne załączniki,
  • wniosek będzie wymagał dobrego umotywowania, które spowoduje przychylną ocenę urzędnika oceniającego, m.in. powołania się na odpowiednie argumenty, dane finansowe i przepisy prawa,
  • dofinansowanie jest formą pomocy publicznej, co pociąga za sobą szereg konsekwencji wynikających z obowiązujących regulacji (np. limity pomocy publicznej).

Zespół ds. Tarczy Antykryzysowej

Opracowanie skutecznego wniosku o dopłaty do wynagrodzeń będzie wymagać dużej wiedzy w zakresie księgowości, podatków i prawa oraz doświadczenia we wnioskowaniu o pomoc publiczną. Grantera jest gotowa do udzielenia takiego wsparcia. Powołaliśmy w naszej firmie Zespół ds. Tarczy Antykryzysowej. W jego składzie znalazły się:

  • Anna Gołaszewska – ekonomistka, Dyrektor ds. Finansów i Administracji w firmie Grantera – ekspert z wieloletnim doświadczeniem w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o fundusze publiczne i rozliczaniu pomocy publicznej,
  • Anna Nowak – radca prawny, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach pomocy publicznej, od wielu lat wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa oraz prowadzi na rzecz klientów postępowania administracyjne i podatkowe,
  • Dorota Staszewska – doradca podatkowy, wpisana pod nr 12987 przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, posiada wieloletnie doświadczenie w księgowości, podatkach, relacjach z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Zespół będzie doradzał przedsiębiorcom w zakresie możliwej do uzyskania pomocy, pomagał w sporządzaniu wniosków o umorzenia i wniosków o dofinansowanie a także wspierał w zakresie sprawozdawczości z prawidłowego wydatkowania otrzymanych środków i bronił przedsiębiorców na ewentualnych kontrolach.

Szybka i skuteczna pomoc

Będziemy pomagać firmom w szybkim i skutecznym aplikowaniu o środki pomocowe. Czas ma duże znaczenie, ponieważ zgodnie z art. 15g ust. 6 ww. projektu ustawy “Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków”. Będzie zatem obowiązywać zasada “kto pierwszy, ten lepszy”, a środki mogą się wyczerpać bardzo szybko. Duże znaczenie będzie mieć także jakość aplikacji, gdyż wniosek nieprawidłowo wypełniony może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia lub odrzucony, a to będzie powodować konieczność jego ponownego składania i zajęcia ostatniego miejsca w kolejce wniosków.

Codziennie śledzimy i analizujemy propozycje ustaw i innych aktów prawnych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorców, którzy chcą być poinformowani o pojawieniu się nowych formularzy wniosków o pomoc oraz rozpoczęciu naborów wniosków, prosimy o zgłaszanie się do naszego Zespołu ds. Tarczy Antykryzysowej, e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Pod tym adresem będziemy też odpowiadać na indywidualne pytania o dostępną dla danego przedsiębiorcy pomoc antykryzysową.

Pożyczki i gwarancje

Oprócz ulg, umorzeń i dotacji Tarcza Antykryzysowa przewiduje również uruchomienie funduszy zwrotnych w formie pożyczek i gwarancji. Na poziomie krajowym pomoc w tej formie będzie udzielać Polski Fundusz Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu. Preferencyjne pożyczki na utrzymanie płynności przewidziane są także w planach Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw. Działania takie zapowiedział już Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Firmy zainteresowane informacjami o pożyczkach na utrzymanie płynności również prosimy o zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

O pojawiających się możliwościach wynikających z Tarczy Antykryzysowej informujemy na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Jeśli chcą mieć Państwo świeże wiadomości zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka (https://www.facebook.com/granterapl/) i LinkedIn (https://pl.linkedin.com/company/grantera).

 

Podziel się
wiedzą

 
 

Skorzystaj z naszej pomocy