Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Archiwum

66 Kaszubski Pułk Piechoty

Uczczono Dzień Pamięci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty


Fot. Beata Bujnowska-Kowalska

17 czerwca w Gminie Żukowo odbyły się uroczystości Dnia Pamięci 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty. Odsłonięta została także tablica upamiętniająca kmdr ppor. Mariana Hirsza – znawcę i niestrudzonego badacza historii 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie, odprawioną przez proboszcza ks. Krzysztof Sagana w intencji kaszubskich żołnierzy. W swoim kazaniu podkreślił, powołując się na słowa poety Cypriana Kamila Norwida, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

Po nabożeństwie delegacje, poczty sztandarowe oraz goście wraz z gminną orkiestrą udali się na plac przy kościele św. Jana. Po przemówieniach Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego oraz Wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasza Grzędzickiego, nastąpiło odsłonięcie przez burmistrza oraz przedstawiciela rodziny Hirsz tablicy poświęconej Marionowi Hirsz. Po złożeniu pod tablicą przez Przewodniczącego Rady Miejsckiej Witolda Szmidtke kwiatów, została ona poświęcona przez ks. Sagana.

Następnie delegacje, na ręce uczniów z klas mundurowych żukowskiego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, złożyły kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski.

Wręczono również nagrody laureatom III Gminnego konkursu wiedzy o 66 Kaszubskim Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który przeprowadziła Szkoła Podstawowa nr 2 w Żukowie. Nad jego przebiegiem czuwała nauczycielka historii Anita Mądry. Nagrody za I miejsce ufundował Wojciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo, za II miejsce - ks. Krzysztof Sagan, a za III miejsce - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Lista laureatów:

Szkoły podstawowe:

I miejsce: Anna Belgrau (SP w Borkowie),

II miejsce – Natalia Dembkowska (SP w Baninie)

III miejsce: Julian Łapa (SP nr 2 w Żukowie)

Gimnazja:

I miejsce: Aleksandra Wilgocka  (Żukowo),

II miejsce – Sandra Pyszka (Żukowo)

III miejsce: Szymon Rożej (Banino)

Burmistrz Gminy Żukowo zwrócił uwagę również na tablicę poświęconą 66 Kaszubskiemu Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, która postawiona została na deptaku przy ul. Klasztornej, a jej pomysłodawcami byli uczniowie Dawid Miotk i Maksymilian Richert.

Całą uroczystość poprowadził Eugeniusz Pryczkowski. Po obchodach Dnia Pamięci 66 Pułku, odbyło się otwarcie VIII Festiwalu Filmów Kaszubskich, podczas którego wyświetlono film poświęcony Pułkowi Kaszubskiemu.