Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Archiwum

O armatach Bofors w Polsce

Podstawowe informacje

Umowa licencyjna ze szwedzką firmą Bofors

·          Polska była pierwszym krajem, któremu firma Bofors przekazała licencję na produkcję armat Bofors poza Szwecją.

 

·          Zakup licencji w 1935 roku był częścią kontraktu na armaty przeciwlotnicze Bofors kal. 40 mm, obejmującego zgodę na produkcję tych armat. Później licencja została poszerzona o armaty przeciwpancerne Bofors kal. 37 mm.

·          Polska eksportowała wyprodukowane w kraju armaty Bofors do Wielkiej Brytanii, Rumunii, Holandii i Hiszpanii.

Historia 40 mm armaty Bofors, która trafi do Muzeum Wojska Polskiego

·          Po inwazji Niemiec na Polskę w 1939 roku, wiele polskich armat zostało skonfiskowanych przez armię niemiecką i następnie odsprzedanych innym krajom.

·          Niemcy sprzedały Szwecji 60 polskich armat kal. 40 mm.

·          40 mm armata przeciwlotnicza Bofors, która trafi do Muzeum Wojska Polskiego, do końca lat 70. XX wieku znajdowała się na wyposażeniu szwedzkiej armii – 3. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w  Norrtälje, na północ od Sztokholmu.

Armata przeciwlotnicza Bofors L/60 kal. 40 mm

·       60 armat zostało dostarczonych do Polski z zakładów Bofors w Szwecji       

·       414 armat zostało wyprodukowanych w Polsce

o    168 na eksport do Wielkiej Brytanii, Rumunii i Holandii

§   W ramach przedwojennej produkcji licencyjnej, w latach 1937-1939 odbywały się dostawy wyprodukowanych w Polsce armat Bofors dla brytyjskich sił zbrojnych. Były one wykorzystywane w II Wojśnie Światowej.

o    246 pozostało w Polsce. Razem z 60 armatami dostarczonymi z zakładów Boforsa, łącznie 306 armat znalazło się na wyposażeniu 35 polskich baterii przeciwlotniczych.

 

Armaty okrętowe dla jednostek nawodnych

Dostarczone z zakładów Boforsa:

·          8 dwulufowych armat morskich 120 mm L/50 m34/36

·          4 armaty morskie 120 mm L/50 m34/36

·          6 dwulufowych morskich armat przeciwlotniczych 40 mm L/60

Armaty okrętowe dla jednostek podwodnych

Dostarczone z zakładów Boforsa:

·          2 armaty 105 mm L/41 dla okrętów podwodnych

·          2 dwulufowe armaty morskie 40 mm L/60

Armaty obrony wybrzeża

·          4 armaty obrony wybrzeża 152 mm m/40

Armaty przeciwczołgowe Bofors 37 mm

Dostarczone z zakładów Boforsa:

·          300 armat przeciwpancernych 37 mm dla piechoty m/34 (wz.36)

·          1 armata przeciwpancerna 37 mm m/34 (wz.36)

900 armat Bofors 37 mm zostało wyprodukowanych w Polsce.