Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

BALTEXPO sprzedane! BALTEXPO kupione!

Kolejna, już 22.edycja morskich targów BALTEXPO, będzie już organizowana przez nowego właściciela - MTG w roku 2023. ZTW sprzedał tę znaczącą dla gospodarki morskiej markę targom gdańskim. Targi Baltexpo od początku organizowano w Gdańsku. Teraz gospodarzem będą gdańskie targi MTG SA. na mocy podpisanej umowę zakupu tego największego i najstarszego w Polsce wydarzenia szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

 Marka BALTEXPO znana jest na rynku branży morskiej od 1982 roku. Do 2013 roku wszystkie edycje BALTEXPO odbywały się w Hali Olivia w Gdańsku. Ostatnie 3 edycje, organizowanych w trybie dwuletnim targów, odbywały się w centrum wystawienniczo-kongresowym AMBEREXPO. BALTEXPO to jedyne tej rangi wydarzenie targowo–wystawiennicze realizowane w basenie Morza Bałtyckiego.

 

„Od czterech i pół roku prowadziliśmy negocjacje na różnych szczeblach. Też byłem w te rozmowy włączony” - powiedział obecny podczas podpisania umowy Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. „Wprawdzie BALTEXPO organizowane były przy współpracy zespołu MTG, ale zasadniczo jednak know how należał do Zarządu Targów Warszawskich - powiedział marszałek województwa. - Pandemia nam przeszkodziła, bo być może wcześniej byśmy mówili o przejęciu i organizacji tych targów. Bardzo nam zależy na Targach BALTEXPO i bardzo nam też zależy, by były one firmowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Bo bardzo nam zależy by MTG były kołem zamachowym rozwoju gospodarki, kooperacji, eksportu firm z terenu województwa pomorskiego.”

 

Zakup marki BALTEXPO wzmocni znacząco ofertę Międzynarodowych Targów Gdańskich. Jest to element strategii rozwoju wydarzeń organizowanych przez spółkę, w której MTG pełni ważną rolę integratora dla branży morskiej.

 

„Przemysł targowy ma swoją przyszłość, duże wydarzenia są ważne, ludzie muszą się spotykać natomiast trzeba zbudować ofertę dla branż współpracujących, podkreślił Andrzej Bojanowski, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich. „BALTEXPO na pewno nie będą już targami przemysłu okrętowego, stoczniowego. Na pewno będzie to wydarzenie, które będzie łączyć średnie, małe przedsiębiorstwa, szeroki przemysł morski offshore i logistykę morską. Naszym marzeniem jest dorównać do Targów TRAKO, wypełnienia 6 hal wystawienniczych.”

 

Ze strony MTG podpis złożył Prezes Andrzej Bojanowski, a w imieniu sprzedającego umowy sygnowali Prezes Zarządu Targów Warszawskich Grażyna Karłowska i Wiceprezes Sławomir Majman.

„Dzisiaj jest wielki dzień dla nas. Tytuł targowy i znak towarowy BALTEXPO przechodzą w ręce Międzynarodowych Targów Gdańskich” – powiedziała Prezes Grażyna Karłowska. „W ten sposób dobiega końca nasza prawie czterdziestoletnia przygoda związana z tym największym wydarzeniem poświęconym przemysłowi stoczniowemu i gospodarce morskiej w Polsce. Cieszę się bardzo, że BALTEXPO przechodzi teraz w znamienite ręce superprofesjonalistów, na pewno będzie służyło właściwej promocji polskiej gospodarki morskiej.

 

Tematem „morskim” z najdłuższym dorobkiem, realizowanym przez MTG są Targi Balt Military Expo, których pierwsza edycja odbyła się w 1998 r. BME skierowane są do firm zajmujących się produkcją na rzecz obronności i bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu. Wydarzenie to kierowane jest do dużych i globalnych podmiotów polskich i międzynarodowych, a kluczowym klientem jest Marynarka Wojenna RP. Kolejnym tytułem targowym MTG, zorganizowanym po raz pierwszy w bieżącym roku, w formule on-line, są targi InterMarE South Baltic skierowane do małych i średnich firm z regionu Południowego Bałtyku.

 

Klienci BALTEXPO – cywilna branża morska – firmy duże i globalne – stanowią doskonałe uzupełnienie zakresu tematycznego już organizowanych przez MTG wydarzeń. Transakcja zakupu umożliwia zbudowanie wydarzenia morskiego merytorycznie pokrywającego tematykę całej branży morskiej, co w efekcie pozwoli zbudować MTG solidną przewagę konkurencyjną i ważny gospodarczo ośrodek opiniotwórczy w Gdańsku, w sercu przemysłu morskiego. „Nowe” targi morskie to również kontynuacja projektów konferencyjnych: NatCon (profil B&R), Rescue (bezpieczeństwo), GreenMarE – (ochrona klimatu). Po doświadczeniach z wirtualnych targów BME/InterMarE 2021 z pewnością rozbudowywać będziemy dedykowaną uczestnikom strefę matchmaking’ową. Elementy wzbogacające program adresowane są do wszystkich interesariuszy scalonego-nowego projektu. Tak skonstruowana mapa wydarzenia targowego otwiera możliwość zgromadzenia, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, potencjalnych kontrahentów dla każdego tematu: InterMarE to małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie z regionu Południowego Bałtyku–podwykonawcy dla dużych firm ze strefy BME i Baltexpo i odwrotnie – dla małych i średnich podmiotów obecność firm globalnych stanowi doskonałą okazję do pozyskania nowych kontraktów i zleceń.

 

BALTEXPO to rozpoznawalna marka, która wpływać będzie na ożywienie rynku branży morskiej. 22 edycja BALTEXPO organizowanych po raz pierwszy przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA planowana jest na rok 2023.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i ludzie stoją