Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Bałtyckie Targi Militarne w Gdańsku

UWAGA! UWAGA! Bałtyckie targi milirarne 2020 zostały przeniesione na rok 2021.

DZIŚ NASZA REDAKCJA OTRZYMAŁA OFICJALNE PISMO MTG SA o przeniesieniu targów BME na rok 2021. - Zatem do zobaczenia za rok na łamach Magazynu Gdańskiego oraz w Gdańsku na targach.

 

BALT MILITARY EXPO Gdańsk, 22-24 czerwca 2020 / AMBEREXPO

Bałtyckie Targi Militarne realizowane są w ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Inspektoratem Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Morskich – Dowództwem Komponentu Morskiego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Koncentrują się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, systemach obronnych oraz ratownictwa na morzu i lądzie. Wystawa Dedykowana jest Marynarce Wojennej RP, jednostkom specjalnym, żandarmerii wojskowej i służbom zabezpieczenia logistycznego Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej i Służbie Więziennej.
Targom BALT-MILITARY-EXPO towarzyszą konferencje i wystawy:

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON
„Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”

Celem konferencji jest budowa platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich, priorytetową tematyką: rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu w portach i obiektach infrastruktury krytycznej, a także w zakresie ratownictwa morskiego. Tematyka ta wpisuje się w strategię Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie priorytetowych kierunków badań prowadzonych w resorcie w latach 2013-2022. Organizatorami konferencji są: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademia Marynarki Wojennej, Międzynarodowe Targi Gdańskie.

 

V Konferencja Kół Naukowych

Z inicjatywy Organizatorów od 2014 roku, wydarzeniem towarzyszącym Konferencji NATCON stała się Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”. Mały NATCON ma na celu stworzenie możliwości na wymianę wiedzy z zakresu szerokorozumianego bezpieczeństwa nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Integracja środowisk studenckich i doktoranckich, młodych naukowców, jest wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz poglądów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. 

V Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO
Celem projektu jest prezentacja najnowszych trendów i standardów postępowania podczas prowadzenia działań w ratownictwie i medycynie ratunkowej oraz wymiana wiedzy, doświadczeń i oczekiwań pomiędzy środowiskiem naukowym, producentami, dostawcami i użytkownikami sprzętu. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich podmiotów działających w sferze Państwowego Ratownictwa Medycznego. Konferencja realizowana jest w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Zawodowym Ratowników Medycznych.

BALT-MILITARY-EXPO to nie tylko targi, konferencje i wystawy, ale także widowiskowe pokazy działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach Morskiego Portu Gdynia nieopodal Skweru Kościuszki.

Tradycyjnie już targom towarzyszy Konkurs o Nagrodę Grand Prix im. kontradmirała Xawerego Czernickiego, promujący produkty o najwyższej użyteczności dla Sił Zbrojnych RP i służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, charakteryzujące się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisja Konkursowa wyłoni laureata Grand Prix oraz zdobywców trzech równorzędnych nagród – Bursztynowych Medalionów Targów. Swoje nagrody przyznają również: Minister Obrony Narodowej, Inspektor Marynarki Wojennej, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej oraz Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.

Targi BALT-MILITARY-EXPO
wizytowane są przez oficjalne delegacje zagraniczne przybyłe na zaproszenie Ministerstwa Obrony Narodowej, attaché wojskowych akredytowanych w Polsce i liczną grupę gości zagranicznych reprezentujących formacje wojskowe i producentów uzbrojenia.

Zakres tematyczny targów:

I. OBRONA MORZA I WYBRZEŻA

1. Okręty marynarki wojennej – uzbrojenie i wyposażenie

 

2. Uzbrojenie i sprzęt obrony wybrzeża jednostek Marynarki Wojennej

 

3. Lotnictwo Marynarki Wojennej

 

4. Stanowiska dowodzenia w Marynarce Wojennej i sprzęt wspomagający podejmowanie decyzji

 

5. Systemy i sprzęt łączności i obserwacji technicznej w Marynarce Wojennej

 

6. Uzbrojenie i wyposażenie morskich sił wojsk specjalnych

 

7. Przedmioty mundurowe i wyposażenie osobiste marynarzy

 

8. Żywność i sprzęt przygotowania posiłków na okrętach i na lądzie

 

II. BEZPIECZEŃSTWO BAŁTYKU I WYBRZEŻA

 

1. Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie Straży Granicznej

 

2. Specjalistyczny sprzęt i wyposażenie Policji

 

3. Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie oddziałów antyterrorystycznych Policji i Straży Granicznej

 

4. Stanowiska wspomagania kierowania w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej

 

5. Stanowiska zarządzania i techniki łączności w sytuacjach kryzysowych

 

6. Systemy i sprzęt MW RP, SG i Policji ochrony baz, portów oraz jednostek przed niepożądaną penetracją.

 

III. RATOWNICTWO NA MORZU I WYBRZEŻU

 

1. Sprzęt ratownictwa morskiego

 

2. Sprzęt ratowniczy na wodach przybrzeżnych i śródlądowych

 

3. Sprzęt technicznego ratownictwa lądowego

 

4. Aparatura kontrolno-pomiarowa

 

5. Sprzęt ratownictwa medycznego

 

6. Sprzęt do udzielania pomocy technicznej i ochrony środowiska

 

7. Ochronne wyposażenie osobiste ratowników