Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

80. urodziny Artysty

Na wernisażu wystawy Czeslaw Tumielewicz zaprezentuje swoje najnowsze, namalowane w roku 2022, obrazy z nadmorskich plenerów. Adekwatnie do wystawy będzie kalendarz wz obrazami morskimi i biografią artysty. 

 Może być obrazem przedstawiającym 2 osoby

Na wernisażu wystawy Czeslaw Tumielewicz zaprezentował swoje najnowsze, namalowane w roku 2022, obrazy z nadmorskich plenerów. Adekwatnie do wystawy kalendarz był z obrazami morskimi i biografią artysty. Serdeczne podziękowania dla wszystkich - tak licznie przybyłych Gości, by złożyć najlepsze życzenia Jubilatowi,
Czesław Tumielewicz malarz, grafik, od 1994 profesor ASP w Gdańsku, urodzony 20 listopada w 1942 w Lidzie. W maju 1945 r. ekspatriowany do małej wsi pod Poznaniem. W 1954 w Bydgoszczy. Od 1961 r. w Gdańsku. Studiuje architekturę, malarstwo i grafikę. Uczeń prof. W. Lama i A. Gerżabka. Dyplom w PWSSP w Poznaniu w 1978 r. Brał udział w przeszło 400 wystawach w kraju i za granicą.
Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Yorku w 1981 r. Otrzymał kilkanaście nagród za prace malarskie i graficzne; m.in. I nagrodę na ogólnopolskiej Wystawie Młodej Sztuki w Sopocie w 1974; I nagrodę na ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Spychalskiego w Poznaniu w 1977;
jedną z 10 równorzędnych nagród na Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki w Warszawie w 1973 r..
Kilkakrotnie brał udział w Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie (1971, 1984, 1997, 2000), w Ogólnopolskich Wystawach Grafiki w Katowicach (1997, 2000) oraz w toruńskich Wystawach Kolor w Grafice (1982, 1985, 1988, 1991, 1993, 1997) jak również w Festiwalach Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (1972, 1974, 1978, 1998, 2000) i w Przeglądach Martwej Natury w Sieradzu (1997, 2000), Triennale Portretu i Autoportretu w Radomiu (1987, 2000, 2003). W konkursie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Grafika Roku 2007 i 2012 r. otrzymał I nagrodę.
Nagroda honorowa za rok 2011 w dziedzinie plastyki przyznana przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Jest laureatem nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie kultury.
W roku 2012 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2013 r. został nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2012. W Ogólnopolskim Konkursie malarstwa marynistycznego „Barwy Morza” w Gdyni na Darze Pomorza otrzymał 2 nagrodę.
***
Czesław Tumielewicz - a painter and a graphic artist, since 1994 a professor th at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, born Nov.20 ,1942 in Lida. In May 1945 expatriated to a small village near Poznań. Since 1961 has been living in Gdańsk.
Hi studied architecture and simultaneously painting and graphic arts (among his professors were W. Lam and A. Gerżabek). He has a diploma in fine arts from the School of Fine Arts in Poznań (awarded 1978). From then until now he has participated in over 400 exhibitions both in Poland and abroad. In 1981 was a Kościuszko Foundation fellow in the USA. Has been awarded numerous prizes for his paintings and graphic works -the first prize at the National Exhibition
of Young Art in Sopot, 1974, the first prize in the Polish Painting Competition of Spychalski in Poznań, 1977, one of ten joint awards at the Polish Graphic Exhibition in Warsaw, 1973. He participated several times in the International Graphic Biennale in Cracow (1971, 1984, 1997, 2000) , in Nationwide Graphic Art Exhibitions in Katowice (1997, 2000) in the Toruń Exhibitions of Colour in Graphic Arts (1982, 1985, 1988, 1991, 1993, 1997), also in the Modern Painting Festivals in Szczecin (1972, 1974, 1978, 1998, 2000), The Still Life Reviews in Sieradz (1997, 2000) also in The Triennale of Portrait and Selfportrait in Radom (1987, 2000, 2003). In 2007 he was awarded the first prize in the Contest
for the Graphic Art of the Year, by the Gdańsk Society of Friends of Art. He is the winner of the first prize of the City of Gdańsk Award in the field of culture.
In 2012 Minister of Culture and National Heritage, Bogdan Zdrojewski, decorated him with a mark of distinction “Contributor to National Culture”. In 2013 he was also nominated for Artistic Award of Pomerania region”.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby