Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Pomagajmy jeżom

Może być zdjęciem przedstawiającym jeż

Jeżyki wymagają dokarmiania. Czasem trzeba pomóc przenieść je w bezpieczne miejsce. Nie bądźmy obojętni. To są pożyteczne stworzenia <3