Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Uniwersyt Morski w Gdyni

21 marca 2024 r., w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni, w czasie którego prof. Bradfordowi Parkinsonowi z kalifornijskiego Uniwersytetu Stanforda, zostanie nadany tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w dniu 16 listopada 2023 roku przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Bradfordowi Parkinsonowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni „w uznaniu rewolucyjnego wkładu w rozwój techniki oraz wszystkich form transportu, jak również stworzenie podstaw do epokowej zmiany funkcjonowania świata i społeczeństw XX i XXI wieku poprzez kierowanie zespołem odpowiedzialnym za utworzenie pierwszego satelitarnego systemu pozycyjnego GPS-NAVSTAR (Global Positioning System – NAVigation Signal Timing and Ranging)”.

 

Uroczyste posiedzenie Senatu odbędzie się 21 marca (czwartek) o godzinie 11:00 w Auli im. T. Meissnera Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 83. Nadanie tytułu honoris causa poprzedzi przemówienie okolicznościowe JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dra hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita. Laudację przedstawi prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, a sam prof. Bradford Parkinson, znany w świecie jako „ the Father of GPS”, wygłosi wykład  specjalny skierowany do uczestników uroczystości.

Prof. Bradford Parkinson – urodzony w 1935 roku amerykański inżynier oraz wynalazca, emerytowany pułkownik Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF), od studiów doktoranckich związany ze Stanford University, profesor tejże uczelni, osobiście kierował wystrzeleniem na orbitę pierwszych satelitów GPS, odpowiadał za ich koordynację oraz testy przed oddaniem do użytku. Profesor Parkinson jest autorem wielu nowatorskich zastosowań systemu GPS, a innowacyjność Jego prac została potwierdzona uzyskaniem siedmiu patentów.  Za swoją działalność naukową i zawodową był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, a jedną z najważniejszych nagród, którą otrzymał, jest Nagroda Królowej Elżbiety dla całego zespołu odpowiedzialnego za architekturę i budowę systemu GPS, wręczona w 2019 roku przez obecnego króla Karola III.